Det minste feltet i drift

Det minste oljefeltet på norsk sokkel som er bygd ut selvstendig, settes snart i drift.