Strenge sikringstiltak

Både Statens forureiningstilsyn (SFT) og Sjøfartsdirektoratet vurderer sjansane for miljøfarlege utslepp under arbeidet med å reinsa «John R» som små.