- Vannbåren varme kan bli taperen

Vannbåren varme kan bli taperen, mens vind leder stort på hydrogen, sier statlige Enova.