Foss: Budsjett gir grunnlag for rentenedgang

Det reviderte budsjettet legger et godt grunnlag for videre rentenedgang, mener finansminister Per-Kristian Foss (H).