Sterke beskyldninger om avtalebrudd

Opposisjonen beskylder regjeringen for avtalebrudd og oppfatter det reviderte budsjettet som en provokasjon. Ap og SV mener det legger opp til økt ledighet.