- Nytt, dramatisk prisfall for laksenæringen

Laksenæringen i Norge opplever nå et nytt, dramatisk og helt uventet prisfall. Laks selges under selvkost, og det kan bety at enda flere må gi opp.