UD gransker Worldview Rights

Utenriksdepartementet har stanset alle utbetalinger og iverksattgransking av stiftelsen Worldview Rights der statsminister KjellMagne Bondevik har vært styreleder. Stiftelsen har hovedkontor iStavanger.