Minimale funn i Rogaland

Campylobacter er påvist i tre av 140 filétpakker som er sjekket i Rogaland i år. Alle tre funnene ble gjort i juli.