Kutter utslipp i Snøhvit-klassen

BPs elektrifiserings-prosjekt i Nordsjøen vil redusere de norskeklimautslippene nesten like mye som Snøhvit øker dem. — Nå elleraldri, sier selskapet.