Arbeidsavklaringspenger med overgangsfordel

Kan du tjene ubegrenset uten å få trekk i AAP så lenge jeg jobber mindre enn 16 timer pr. annenhver uke?