• Dag Rune Lorentzen slutter som sjef i Hjelmeland Sparebank. Heidi Hjorteland

Banksjef sa opp

Banksjef Dag Rune Lorentzen i Hjelmeland Sparebank har sagt opp jobben.