Moderat økning i ledigheten i Rogaland

Rogaland har fremdeles landets laveste arbeidsledighet. Men den stiger.