• Anders Minge

Helse og trivsel for full musikk

Stavanger symfoniorkester (SSO) investerer i ansattes form og utvikling. Målet er at musikerne både skal ønske og klare å bli lenge i yrket, på et høyt kunstnerisk nivå.