Religionsforbud på Facebook

Flere svenske arbeidsgivere krever at ansatte tier om sitt religiøse ståsted på nettstedet Facebook.