Over 700 bom-klager hittil i år

Litt over to måneder inn i 2009 har Nord-Jæren Bompengeselskap mottatt over 700 klager fra sine kunder.