• Colourbox

Historisk kvinnelønn i byggebransjen

Kvinner tjener nå i snitt 6000 kroner mer i lønn i bygg— og anleggsbransjen enn menn.