• Trygve Indrelid

Rettigheter på julebordet

Ikke alle julebord går stille og rolig for seg. For mange er det sannhetens time. Nå skal de endelig si hva de mener om alt fra personalpolitikken til sjefens tupé. Her er noen eksempler som tåler dagens avis-lys.