Rema-Solstad blir Bunnpris-topp

Geir P. Solstad får ansvar for å doble antallet Bunnpris-butikker og gjøre kjeden landsdekkende. Han får kontor i Sandnes.