• Veslefrikk i Nordsjøen. �yvind Hagen

Veslefrikk i fare for stengning

Veslefrikk kan bli stengt før tiden hvis ikke departementet griper inn og omgjør en beslutning om nei til nye investeringer.