• Statsråd Ola Borten Moe (Sp) sier høyt kostnadsnivå hever terskelen for nye investeringer og merutvinning i oljebransjen. Fredag skal han etter planen legge frem Petroleumsmeldingen i statsråd. Bendiksby, Terje/Scanpix

Høye kostnader kan kvele oljebransjen

Oljeministeren advarer mot kostnadsnivået på norsk sokkel, som reduserer inntektene til fellesskapet og svekker oljeindustriens konkurransekraft internasjonalt.