Oppdrettsslam skal bli edel gjødsel

Slam fra fiskeoppdrett skal foredles til salgbar gjødsel. Slikt blir det både inntekter, arbeidsplasser og godt miljøvern av, ifølge de fire selskapene bak prosjektet.

Logistikksjef i Skretting Frode Jåsund (til venstre) og fagansvarlige Oddvar Tornes for IVAR, vil gjøre slam av fiskeskitt og fiskefôrrester til gull.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

De fire selskapene Skretting, Scanship, HØST og IVAR har gått sammen om et prosjekt der måler er å gjenvinne slam fra landbasert oppdrettsanlegg til verdifull gjødsel.

Prosjektideen er å samle opp fiskeskitt og fôrrester fra Marine Harvests settefiskanlegg i Steinsvik i Førresfjorden, foredle slammet til gjødsel og så eksportere det til Vietnam for bruk i landbruket der, ifølge en pressemelding.

Slik foregår det:

Smittestoffer blir fjernet fra slammet gjennom kontrollert tørking med Scanships løsninger. Når fôrbåten fra Skretting har levert sitt fôr hos Marine Harvest, har den kapasitet til å ta med seg det smittefritt slammet tilbake til IVAR IKS i Stavanger. Det interkommunale vann- og renovasjonsselskapet har jobben med å videreforedle slammet til råstoff for produksjon av næringsrik organisk gjødsel. Dette skjer i gjødselfabrikken på Sentralrenseanlegg Nord Jæren.

Produksjonssjef John-Ivar Sætre i Marine Harvest og salgssjef Lars Rohold i Scanship(bakerst) får demonstrert Scanships løsning for avvanning og tørking av slam av driftsleder Johannes Lillenes hos Steinsvik settefiskanlegg.

Spesielt i Sør-Øst Asia er organisk gjødsel et ettertraktet landbruksprodukt, og det gjør foredlet norsk fiskeskitt til en eksportvare. Gjødselproduktene omsettes i dag av Minorga Vekst, som eies av HØST og IVAR IKS.

Sirkulær økonomi

Prosjektet som nå startes, skal i løpet av ett år prøve ut muligheten med denne typen sirkulær økonomi for settefiskanlegg og dermed oppdrettsanlegg generelt. Det vil si at ressursene skal forbli i det økonomiske kretsløpet på samme måte som naturen fungerer i kretsløp. Målet er at testperioden skal demonstrere for settefiskanlegg langs hele kysten hvordan vi kan få verdi ut av slammet.

Prosjektet skal gi en kunnskapsbase som vil danne grunnlaget for videre håndtering i storskala. Målet er en håndtering av 4000 – 6000 tonn fiskeslam årlig på sikt.

– Reduserer miljøavtrykket

Ifølge Skretting vil det å ta vare på næringsstoffene i slammet fra oppdrettsanlegg og gjenbruke dette i gjødsel til landbruket, bidrar til økt miljøvennlig matproduksjon. Bruk av organisk gjødsel vil også redusere forbruket av begrensede plantenæringsstoff som for eksempel fosfor.

Publisert: