Færre arbeidsledige – flere jobber

Tall fra Nav viser at i april måned var det 6.300 færre arbeidsledige enn samme måned i fjor. Det er også flere antall ledige stillinger nå enn for ett år siden. I Rogaland er 2.1 prosent av arbeidsstyrken registrert helt arbeidsledige i april.