• Over 1,3 millioner personer tok ferje over Boknafjorden første halvår.

Sterk trafikkauke over Boknafjorden

Trafikken med ferja over Boknafjorden auka med nær tre prosent i første halvår.