Bokførte tap på 132 millioner

Tap på 132 millioner spiste opp over halvparten av overskuddet i Sparebank1 SR-Bank i første kvartal.