• - Hvis politikerne vil foretrekke lokale selv når det går på bekostning av pris og kvalitet, setter de ikke innbyggerne i høysetet. En slik holdning fra lokalpolitikerne undergraver sunn konkurranse mellom næringsdrivende, sier NHOs avdelingsdirektør Ingebjørg Harto. Furulund Svein Erik/Aftenposten

Kommunene velger lokale leverandører

Halvparten av lokalpolitikerne mener det er riktig å velge lokale leverandører til kommunen, selv om de ikke har det beste tilbudet.