Forbedret resultat for Sparebanken Vest

Sparebanken Vest har et resultat før nedskrivninger og skatt på 219 millioner i andre kvartal 2009, 33 millioner høyere enn i andre kvartal i fjor.