Innvandrerkvinner studerer mest av alle

Hijab eller ikke hijab. Kvinner født av innvandrere er forholdsvis best representert i høyere utdanning.