Otto Jesperen felt for jødehets

Mener Otto Jespersen opptrådte hatefullt overfor jøder.