Styringsrenten opp med 0,25 prosentpoeng

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,75 prosent.