• Årlig mottar psykologene i PPT mellom 400 og 500 elever, henvist fra de ulike videregående skolene i fylket. Colourbox

Ungdommer lever under stort press

Mellom 400 til 500 elever fra videregående skoler i Rogaland søker årlig hjelp hos Psykologer i PPT. For mange blir presset etter å være «vellykket» for stort.