• Søknaden fra SR-Bank om omdanning fra en vanlig sparebank med egenkapitalbevis til en aksjonæreid sparebank er den første søknaden Finansdepartementet og Sigbjørn Johnsen har behandlet etter at det nye lovverket kom på plass i juni 2009. Scanpix

- SR-Bank-saken en vanskelig avveiing

Finansministeren Sigbjørn Johnsen sier departementet har stilt strenge krav til omdanningen av SR-Bank til aksjesparebank.