• Her er de nyansatte med sjefen sjøl i midten. Foran fra venstre: Linda Bjerkeng Simarud, Magnus Rønning, Inger Voll Herikstad, Stein-Ragnar Noreng, Sarah Louise Zeiler-Sørensen, Hilde Vaaga og Ranveig Heggen. Bak (f.v.): Lene Hareide-Skimten, Frode Norheim, Marius Mengel og Anne Sofie Størseth. Kristian Jacobsen

Ansettelses-boom i KPMG

KPMG Norge skal ansette 200-300 medarbeidere de neste tre årene, ifølge administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng.