Kraftig koronasmell for nyboliger

Antallet salg falt med 45 prosent i april sammenlignet med i fjor, og igangsettingen er ned med én tredjedel.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ferske tall fra Boligprodusentene viser en nedgang i salg på 45 prosent i april sammenlignet med året før. Så langt i 2020 er det samlede boligsalget ned 29 prosent sammenlignet med året før.

Igangsettingen i april er ned 32 prosent sammenliknet med april i 2019, samtidig som den samlede igangsettingen så langt i 2020 er ned 11 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Det reviderte statsbudsjettet inneholder ingen tiltak for å opprettholde nødvendig boligproduksjon og sikre sysselsetningen. Dette er svært skuffende, kommenterer administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger i meldingen.

Boligprodusentene: Kort vei til oppsigelser og konkurser hvis det forsetter slik

Kan bli 34.000 færre årsverk

Jæger advarer om at dersom de lave salgstallene fortsetter i mai og juni, vil mangelen på oppdrag føre til permitteringer og oppsigelser.

En «moderat prognose» på bakgrunn av salgstallene i mars og april tilsier en redusert igangsetting på inntil 10.000 boliger årlig, som vil føre til 34.000 færre årsverk.

I meldingen står det videre at over halvparten av medlemmene melder om manglende nye byggeoppdrag.

– Dette stemmer godt overens med svikten i boligsalget i mars og april, sier Jæger og legger til:

– Så langt har boligbransjen klart å opprettholde boligproduksjonen under smitteverntiltakene, men vi er bekymret for at dette ikke vil vare utover høsten.

– Ikke overraskende

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener at fallet i nyboliger ikke er overraskende etter fallet på 47 prosent i mars.

– Det er to måneder med veldig sterk nedgang, sier hun til E24.

Macic forklarer at de gjennomfører en spørreundersøkelse hvor de som svarer får spørsmålet om man foretrekker å kjøpe nybolig eller bruktbolig.

– Her har vi sett en sterk vekst i de som ønsker å kjøpe bruktbolig. Det henger nok sammen med fallet i nyboligsalget og at bruktboligmarkedet holder seg forholdsvis stabilt, sier Macic.

Hun mener at situasjonen kan bli vedvarende frem til coronasituasjonen stabiliserer seg.

– Vi har sett tidligere at nyboligsalget faller i slike situasjoner med høy usikkerhet. Når man kjøper bruktbolig får man den gjerne ganske raskt, mens man må vente i kanskje to år før man får en nybolig. Når usikkerheten er stor er det kanskje vanskelig å se for seg hvordan boligmarkedet ser ut så langt frem i tid, sier Macic.

– Det å kjøpe bruktbolig blir kanskje en måte å eliminere litt av usikkerheten på.

Oppgang i boligprisene i april

Boligprisene steg overraskende i 0,5 prosent nominelt i april, hvor det på forhånd var ventet betydelig nedgang.

Korrigert for sesongvariasjoner endte boligprisene med en nedgang på 0,2 prosent. På forhånd trodde DNB Markets at prisene ville falle med 3,0 prosent.

Boligprisene var ved utgangen av april 1,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Det er bekymringsfullt at salget og igangsettingen av nye boliger har falt sterkt etter 12. mars. Når boligproduksjonen avtar brått vil det erfaringsvis føre til tilbudsunderskudd og ubalanse i markedet på et senere tidspunkt. Avviket mellom estimert boligbehov og igangsetting av nye boligprosjekter er størst i Oslo-markedet, som er preget av større svingninger over tid enn landet for øvrig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Samtidig er det lyspunkter i nyboligmarkedet. Vi har indikasjoner på at nyboligsalget har tatt seg noe opp i slutten av april og inn i mai, særlig i Oslo. Sjokkeffekten etter 12 mars har avtatt. Bruktboligmarkedet fungerer etter forholdene svært godt. Rentenivået er historisk lavt og flere er tilbake i arbeid etter permitteringer. Dette er faktorer som kan bidra til å dempe salgsnedgangen de nærmeste månedene, selv om vi må forvente et betydelig fall i igangsettingen av nye boligprosjekter under krisen.

Publisert: