• Eksporten av norsk laks øker, og en tredel av økningen i år har gått til markedene i Russland. Gorm Kallestad, Scanpix

Mot rekordår for norsk laks i Russland

Til tross for at tre norske lakseprodusenter er utestengt fra det russiske markedet, peker pilene for norsk laks i Russland bare en vei — oppover.