Overkvalifiserte blir fortere lei

Kan være ulempe for arbeidsplassen med ansatte som føler seg overkvalifisert.