- Tomatdyrkere taper 80.000 per dekar

De to siste årene har Stig Jakob Hanasand investert ni millioner kroner i veksthus på Rennesøy. Framtiden kan bli at han årlig får 360.000 mindre netto.