Stor økning i torsk og reke

Mens sentrale myndigheter og forskere vil innføre strengerestriksjoner på fiske av kysttorsk får fiskerne mer fisk enn ifjor. For reker er det rekord hittil i år.