Subsea-satsing vil dele ut halv­parten av over­skuddet

STAVANGER (E24) Schlumberger, Aker Solutions og Subsea 7 skal få utbetalt 50 prosent av nettoresultatet i det nye subsea-selskapet som prises til rundt 30 milliarder. Men en børsnotering er «neppe aktuelt», ifølge Aker-sjef Øyvind Eriksen.

SLÅR SAMMEN SELSKAPER: Aker Solutions-sjef Kjetel Digre og Aker-sjef Øyvind Eriksen.
Publisert: Publisert:

– I over ti år har det vært en erkjennelse om at det har vært overkapasitet i denne delen av subsea-markedet og at det vil være klokt å gjennomføre en konsolidering, sier Eriksen til E24.

– Til tross for erkjennelsen og sonderinger har det vært umulig å få til – det er første den siste tiden hvor muligheten med Schlumberger ble konkretisert. Fordi utgangspunktet var en felles oppfatning av muligheten har det også vært mulig å gjennomføre forhandlingene på en effektiv måte, fortsetter Eriksen.

Han legger tirsdag frem avtalen om sammenslåing mellom subsea-virksomhetene til Akers porteføljeselskap Aker Solutions og Schlumberger, en avtale som vil gi førstnevnte en bokført gevinst på ti milliarder.

Subsea 7 kjøper seg også inn med en eierandel på ti prosent i den nye subsea-satsingen.

Prisen for eierandelen er på 306,5 millioner dollar, noe som verdsetter det nye felleseide selskapet til 3,065 milliarder dollar, tilsvarende rundt 30 milliarder kroner.

Vil dele ut halvparten av overskuddet

Det nye selskapet skal gi eierne, altså Schlumberger, Aker Solutions og Subsea 7 attraktive utbytter, skriver selskapene i meldingen til markedet.

Ifølge Eriksen er utgangspunktet Aker Solutions utbyttepolitikk, men han sier at utbetalingene potensielt kan gi bli høyere. Aker Solutions betaler ut 30 til 50 prosent av nettoresultatet.

Avtalen sier at det felleseide selskapet skal betale ut 50 prosent av nettoresultatet, forutsatt et minstekrav til kontantbeholdning, pluss overskuddslikviditet basert på en forhåndsdefinert formel, ifølge Aker-sjefen.

En børsnotering av det nye subsea-selskapet er «neppe aktuelt», sier Eriksen, som peker på at Schlumberger er børsnotert og vil konsolidere subsea-virksomheten.

Sammenslåingen er ventet fullført neste år. Etter det vil Aker Solutions bli sittende med virksomheter som i 2022 er ventet å skape inntekter på 25 milliarder kroner samt eierandelen på 20 prosent i subsea-virksomheten med en verdi på 700 millioner dollar.

Oppgjøret fra transaksjonen beløper seg til 700 millioner dollar i kontanter og aksjer, pluss 300 millioner dollar i kontantstrøm frem til den er fullført.

Eriksen sier at selskapet «vil primært benytte provenyet fra denne transaksjonen til å bygge et enda sterkere Aker Solutions», gjennom en «kombinasjon av organisk utvikling og transaksjoner».

– Det dreier seg i hovedsak om å skape et digitalt engineering,- og prosjektgjennomføringsselskap for energi, sier han.

SEB-analytiker Kim André Uggedal i SEB beregner at transaksjonen priser subsea-virksomheten i Aker Solutions til 1,6 milliarder dollar, mens meglerhuset tidligere har hatt en verdivurdering på 1,1 milliarder dollar.

«Gitt at ikke transaksjonen closer før i slutten av 2023 så tror ikke vi på noen endring i utbyttepolitikken før tidligst i 2024» skriver han.

– Markedet ser veldig bra ut

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre peker på at diskusjonene om konsolidering har pågått i lang tid.

– Det spesielle nå med at man får det til, er at det skjer i en fase hvor markedet ser veldig bra ut i de regionene vi er.

Etter flere tunge år er optimismen på vei opp igjen i flere deler av oljeservice-markedet. Høy oljepris og økt aktivitet har bidratt til å sende aksjekursene i sektoren kraftig opp.

Aker Solutions subsea-virksomhet som legges inn i det nye selskapet har en ventet omsetning på 13 milliarder kroner i 2022.

Schlumberger oppgir ikke omsetningstall for deres subseavirksomhet, men Eriksen sier at verdiforholdet i det som legges inn er 60/40 i Schlumbergers favør.

Med det som utgangspunkt ligger det nye selskapets samlede omsetning på godt over 30 milliarder kroner.

Publisert: