Vil kjempe for oljelønn for å gi Mathias (19) en bedre framtid

Flere hundre norske sjøfolk vil bli «oljearbeidere» og går inn i fagforbundet Safe for å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår og gjøre yrket mer attraktivt for de yngre.

Ansatte i Simon Møkster lager ny klubb i fagforbundet Safe. De håper det på sikt skal gi lønnshopp og bedre arbeidsvilkår. Fra venstre: Ørjan Haugmoen Grandal, Torstein Døsen, Mathias Paulsen og Stine Gulliksen.
Publisert: Publisert:

På «Stril Polar» gjør Mathias Paulsen seg klar til en ny arbeidsperiode på fire uker. Den unge maskinistlærlingen mønstrer på i Tananger og skal seile fram og tilbake mellom Tananger-basen og oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Vintermånedene til havs kan være tøffe, med bølger på mellom 8 og 12 meter, og nå og da opp mot 18 meter. Når arbeidsperioden er over, er det fire friuker på land. Turnusen og de ulike oppgavene som Mathias Paulsen løser om bord, og ikke minst samholdet og miljøet med arbeidskolleger, er noe av det han setter stor pris på.

– Jeg ønsket meg en annerledes skolehverdag og tok videregående utdanning på skoleskipet Gann. For meg var det midt i blinken, og jeg stortrivdes med en annerledes skolehverdag som i tillegg til det faglige ga meg personlig utvikling og stor grad av selvstendighet, sier Mathias Paulsen til Aftenbladet.

Han skulle gjerne sett at flere yngre gjorde som han og tok maritim utdanning og mønstret på den norske offshore-flåten som er blant verdens største.  

Mathias Paulsen ønsket seg en annerledes skolehverdag og tok videregående utdanning på skoleskipet Gann.
Les også

– Nå må også Norge rydde opp for olje­arbeidere

Fare for rekrutteringen   

Bekymringen for manglende rekruttering til offshore-flåten, lønns- og arbeidsvilkår er noen av argumentene som brukes av troikaen fra Simon Møkster Shipping som Aftenbladet møter i Tananger.

Over tid mener de at de har satt sakket akterut når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og at de ikke er i nærheten av å ha de godene som en sammenlignbargruppe – oljearbeidere på rigg har. Dette er hovedårsaken til at de nå har organisert seg i fagforbundet Safe. Tidligere var de organisert i tre forskjellige forbund: Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffiserforbund.

– Nå samler vi kreftene i Safe for å stå sterkere sammen og rette tydeligere oppmerksomheten mot olje- og gassektoren som er den virksomheten vi selv mener vi er en viktig del av, sier leder Ørjan Haugmoen Grandal i Safe-klubben i Simon Møkster.

Slik ser det ut på broen til Simon Møkster-skipet «Stril Orion». Foto fra 2016.

– Forgubbing i bransjen

Nestleder Torstein Døsen understreker at de er bekymret for det som nærmest er en forgubbing i offshoreflåten og at dette ikke er blitt tatt nok på alvor. Han poengterer derfor at arbeidsvilkår og arbeidstid er viktigere ting som må forbedres dersom livet på sjøen skal få en oppblomstring igjen.

– Når vi ser rundt oss i oljenæringen, er det nesten flaut når du ser på lønn og arbeidstid sjøfolkene har sammenlignet med andre grupper i oljebransjen. Riggarbeidere har de omtrent dobbelt lønn av hva sjøfolkene tjener. Mens et typisk arbeidsår for oss er 2200 timer, jobber riggarbeidere rundt 1450 timer i gjennomsnitt, påpeker Ørjan Haugmoen Grandal.  

– Vi som sjøfolk jobber rundt 700 timer mer i året, skyter kollega Stine Gulliksen inn.

– Selv om vi ikke har et ønske om å snakke ned andre forbund, legger vi ikke skjul på at vi over tid har opplevd lite oppmerksomhet rundt sakene vi brenner for. Som offshorearbeidere står vi sterkere sammen i Safe som er et erfarent forbund for oljearbeidere, med kort avstand fra medlemmer til ledelse, sier Torstein Døsen.

Han trekker også fram at det vil være naturlig å se på om sjøfolk på offshorefartøy skal inn under arbeidsmiljøloven og ikke skipsarbeiderloven, men tiden vil vise hva de nye medlemmene og klubbene under Safe-paraplyen ønsker.

Les også

Oljearbeidere får 25.000 kroner i tillegg - klapper ikke i hendene

– De blir pionerer

Til nå er det formelt etablert Safe-klubber i offshorerederier som Havila, Simon Møkster Shipping og Island Offshore servicefartøy. I tillegg er det etableringer på gang i seks andre rederier. Til sammen har flere hundre sjøfolk i offshoreflåten gått over til Safe.

– De tok kontakt med oss og spurte om de kunne komme til oss, det har vi sagt ja til. Men veien må de gå opp selv. De blir pionerer på dette feltet. Vi ønsker å stå til rådighet for arbeidere som vil gjøre noe for sin egen arbeidssituasjon og få bedre arbeidsvilkår, forteller nestleder Kai Morten Anda i Safe. 

Foregår det nå en fagforeningskamp om oljearbeidere på offshorefartøy? 

– Vi forstår utfordringen som våre medlemmer har pekt på om å være fordelt på tre ulike sjømannsorganisasjoner. Fra vår side er dette ingen kamp, men vi stiller oss til rådighet for de som ønsker å komme til oss. Vi er en grasrotorganisasjon og klubbene er hjertet i SAFE. Slik vil det også være for de nye klubbene innen offshore servicefart.

Les også

Tjener 33 kroner timen på norsk båt

Pilene peker oppover

Leder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet ønsker ikke å kommentere nyetableringen for sjøfolk i Safe, mens Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund mener at fragmentering gjør sjøfolk svake og at sjøfolk ikke har et helt arbeidsliv på offshore, men seiler i flere segment.

 Hun understreker at de tre organisasjonene i dag samarbeider og står sterkt som en samlet kraft via paraplyen Maritimt Hus som utgjør landets sterkeste kompetanse på sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår, kompetanse og utdanning og så videre.

Uttalelsen støttes av Norsk Sjømannsforbund og Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund, som på spørsmål om det nå blir hardere kamp om medlemmer i offshoreflåten, sier følgende:

– Dette er en liten gruppe som er misfornøyd og går ut. Det må vi leve med. Medlemmer som går ut og medlemmer som kommer til er en del av det å drive fagforening. Vi har vært inne i en tung tid, spesielt for offshore, men nå peker pilene oppover igjen og vi har greid å opprettholde full sysselsetting på norsk flagg og norsk eierskap. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene som blir gitt.

Publisert: