– Equinor har en kjempemulighet til forbedring

Professor Ole Tobias Gudmestad mener at det ikke er sjefenes drømmetenkning som bør være drivende for Equinors prosjekter.

Byggingen av Johan Castberg-skipet i Singapore har ikke gått etter planen for Equinor.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Equinor har nå fått meget gode forslag fra Petroleumstilsynet. Jeg håper og har litt tro på at selskapet ser verdien av de anbefalingene de har fått. Equinor har nå en kjempemulighet til å forbedre sine prosjekter, sier professor Ole Tobias Gudmestad til Aftenbladet etter at Petroleumstilsynet i forrige uke la fram sin klare rapport om Equinors Johan Castberg-fadese i Singapore.

Gudmestad har vært professor i marinteknologi ved Universitetet i Stavanger i en årrekke fram til han ble pensjonist. Nå jobber han ved Universitetet i Tromsø og på Høgskolen Vestlandet i Haugesund. Han har også lang erfaring fra Statoil.

Professor Ove Tobias Gudmestad.

Uvanlig sterk kritikk

Men selv med mulighetene til klare forbedringer som Equinor nå har fått fra Petroleumstilsynet, mener Gudmestad at Petroleumstilsynets rapport er meget kritisk mot Equinors håndtering av Johan Castberg-prosjektet.

– Det er veldig sjelden at Petroleumstilsynet kommer med slik omfattende kritikk av utbyggingsprosjekter. Granskingen av Johan Castberg-utbyggingen om Equinors prosjekthåndtering og hvordan selskapet gjennomfører sine prosjekter, er drepende, sier Gudmestad.

Tirsdag den 1. juni leverte Petroleumstilsynet granskingsrapporten om Johan Castberg-utbyggingen. Skroget til produksjonsskipet bygges i Singapore, og Equinor inngikk samarbeid med Sembcorp Marine for byggingen. Underveis er det avdekket en rekke feil. Spesielt kritisk har det vært med dårlig
utført sveisearbeid av arbeidere uten tilstrekkelig kompetanse.

Equinor har i tillegg brukt et dataprogram, Sesam Stofat, for å beregne utmattingslevetid. Dette programmet beregnet feil, slik at konstruksjonen ble bygget svakere enn den skulle med hensyn til utmatting. I rapporten kommer det også fram at det ikke ble foretatt tredjeparts verifikasjon av beregningene.

Granskingen av Johan Castberg-utbyggingen om Equinors prosjekthåndtering og hvordan selskapet gjennomfører sine prosjekter, er drepende Ove Tobias Gudmestad).
Les også

Equinor-topp knyttes til ny oljeskandale

Equinor svarer Gudmestad

Equinor har fått forelagt Gudmestads kommentarer til Castberg-rapporten. Equinor sier at selskapet tar funnene alvorlig. Selskapet lager også en egen plan for å følge opp funnene og dele erfaringer bredt og setter i verk tiltak for å sikre læring i kommende prosjekter.

– Johan Castberg er fortsatt et svært lønnsomt prosjekt med en balansepris under 35 dollar fatet og vil skape ny aktivitet i Barentshavet. Produksjonsskipet skal være i tråd med kravene fra Plan for utbygging og drift og vil ha klassesertifikat fra DNV før det går til feltet. Johan Castberg skal være et sikkert produksjonsskip og en trygg arbeidsplass, sier pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor.

I tidligere stillinger i Equinor var nåværende konsernsjef Anders Opedal sterkt involvert i programmer for kostnadsreduserende tiltak.

I ferd med å miste tillit

Petroleumstilsynet har gitt Equinor flere pålegg for alle feilene. I granskingsrapporten påpekes det også at inspeksjon ikke vil kunne
sikre at alle feil blir oppdaget og reparert. Dette fører til at det må gjennomgås hyppigere inspeksjon og vedlikehold når feltet kommer i drift.

– Slik jeg leser rapporten betyr dette at Petroleumstilsynet er i ferd med å miste tilliten til Equinor. Hele prosjektgjennomføringen slaktes av Ptil. Kritikken er usedvanlig sterk fra Ptils side, til tross for at Ptil vanligvis ikke bruker sterke ord. Det ligger også muligens mer mellom linjene enn det som kommer fram i teksten. Uten å sjekke grundig nok, valgte Equinor en billig leverandør som kunne levere raskt men som ikke synes kompetent til slike oppgaver. Shell har tidligere benyttet leverandøren, noe som også førte til problemer. Her er det tydelig at Equinor ikke lyttet til Shells tilbakemeldinger, påpeker Gudmestad.

Jeg har i mange år vært overrasket over alle de som springer rundt og sier: «Lean, Lean, Lean» (Ove Tobias Gudmestad)
Mens Equinor sliter stort med Johan Castberg i Singapore, er det ikke meldt om problemer med de modulene som produseres i Norge. Her fra Aker Solutions i Egersund.

Billig-modell

Et annet viktig poeng i Johan Castberg-saken, er at Equinor valgte en såkalt «Lean-modell» for gjennomføring av prosjektet. I denne saken betyr det i praksis en slank og strippet prosjektorganisasjon for å bruke minimalt med kostnader i prosjektgjennomføringen.

Etter Petroleumstilsynets syn satte Equinor opp en prosjektorganisasjon som var rigget for «solskinnsdager».

– En «Lean-modell» høres veldig flott ut. Jeg har i mange år vært overrasket over alle de som springer rundt og sier: «Lean, Lean, Lean». Det kan fungere om folk både får og tar ansvar, men «Lean-modellen» er avhengig av full tillit i hele organisasjonen og at folk våger å si ifra.

– I Castberg-prosjektet ble sveiseutfordringer nevnt i 2018, men det går altså ett og et halvt år før dette følges opp i 2020. Det er skremmende, og denne neddyssingen kan direkte tilbakeføres til en misforstått Lean- ordningen, hvor folk ikke våger å si ifra. Heller ikke partnere i prosjektet, Vår Energi og Petoro, får nok informasjon om utviklingen, sier Gudmestad.

Advarte mot mange Asia-skandaler

Dette sa Ove Tobias Gudmestad i 2013.

– Yme er bare begynnelsen, uttalte Gudmestad i 2013 etter at Yme-utbyggingen måtte stanses og plattformen hugges opp uten at en dråpe olje var produsert.

– Jeg er redd for at Yme er et eksempel på noe vi kommer til å se mye mer av nå som de fleste plattformer bygges ute. Jeg frykter at prosjekter som ikke holder mål, blir en ny trend, sa Gudmestad videre til Aftenbladet i mars 2013.

Kanskje visste han ikke hvor rett han skulle få. I årene etter fulgte utsettelser og utbyggingsskandaler på løpende bånd fra utenlandske verft: Goliat, Aasta Hansteen, Martin Linge og nå altså Johan Castberg,
for å nevne noen. Equinor har vært med på alle prosjektene som operatør eller partner.

– Hva sier du i dag om det du sa den gang?

– Det er ikke så hyggelig å få rett i spådommer som den jeg kom med i 2013.

På grunn av en rekke feil og svak konstruksjon måtte Yme-plattformen skrotes. Yme-prosjektet ble starten på en rekke norske oljenedturer fra Asia-leverandører.

Dette gikk galt

Johan Castberg-prosjektet er altså enda en oljeskandale levert fra Asia til norsk sokkel. I grove trekke mener Ove Tobias Gudmestad at følgende gikk galt:

– Equinor skulle ha jobben gjort raskt og billig. Det er klart at det virker attraktivt når en leverandør kan love dette. Prosjektet starter opp, alle klapper i hendene, og de har valgt Lean. Men var det realistisk? Equinor satte ikke nok folk inn i prosjektet. Hele gjennomføringen er preget av hurtige beslutninger som tas uten tilstrekkelig grunnlag. Samarbeidet med Sembcorp har ikke fungert, mener Gudmestad.

– Hva forteller dette om organisasjonen i Equinor?

– Selskapet legger for mye vekt på det økonomiske og for lite vekt på å gjennomføre ting skikkelig. Det er det dette betyr i klartekst. Equinor har så mange dyktige medarbeidere. Det er ikke sjefenes ønsketenkning som bør være drivende, men hva som er realistisk og å gjennomføre. Er det ikke noe som heter å «kjøpe seg til fant»? Ting må gjøres skikkelig, her har det gått altfor fort i svingene. Velger du en Ikea-løsning, er det utrolig viktig å følge bruksanvisningen nøye.

Les også

– Virker som om Equinor har plukket opp sveisere og inspektører fra gata

Selv om Petroleumstilsynet stiller spørsmål om kvaliteten på Johan Castberg-skroget, mener at Gudmestad at det ikke er grunn til å frykte at produksjonsskipet skal synke i Barentshavet

– På grunn av manglende tilgang, greier Equinor ikke å sjekke sveiseutføringene framme i skroget. Dette går ut over konstruksjonssikkerheten. Spørsmålet er om de kan repareres om de sprekker opp? Her må Equinor sette opp et overvåkingsprogram for å kontrollere om det kommer lekkasjer dersom sveiser
sprekker opp. Et annet spørsmål er tilstanden på rørgjennomføringer. Er dette arbeidet heller ikke gjort skikkelig, kan stilles ytterligere spørsmål ved det sikkerhetsmessige, påpeker Gudmestad.

Les også

Taus Ptil-sjef etter ny utbyggingssmell for Equinor

Spørrende til OD

Gudmestad mener Petroleumstilsynet har gjort en god og viktig jobb i Castberg-saken. Men han er mer spørrende til hvordan Oljedirektoratet fulgte opp prosjektet i konseptfasen.

– Jeg lurer på hva Oljedirektoratet har gjort i denne saken. Det var de som vurderte konseptet og gikk god for det som Equinor la fram. Hvordan vurderte Oljedirektoratet at et nytt verft og leverandør, uten kjennskap til og erfaring fra norsk sokkel, skulle besørge bygging? Hvordan stilte Oljedirektoratet seg til «Lean-modellen», sier Gudmestad og utdyper:

– Når alt går galt, rettes blikket mot Petroleumstilsynet, men Oljedirektoratet har egen avdeling for feltutvikling. Har de gjort jobben sin og vært grundige nok i Johan Castberg-prosjektet før de godkjente Plan for utbygging og drift?

Les også

– Har Equinor brutt noen av forutsetningene?

Pressetalsmann Ola Anders Skauby i Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet selv vurderte Johan Castberg-prosjektet som robust da plan for utbygging og drift ble vedtatt i april 2018. Oljedirektoratet hadde ingen innvendinger mot Equinors kontrakts- og gjennomføringsstrategi:

«Etter ODs vurdering er rettighetshavernes kontrakts- og gjennomføringsstrategi godt gjennomarbeidet. I planleggingsfasen fram mot PUD har OD fulgt opp overfor operatøren at god kvalitet i prosjekteringsarbeidet vektlegges tilstrekkelig, for derigjennom å legge best mulig til rette for en god prosjektgjennomføring.»

Slik svarer Oljedirektoratet i dag på Gudmestads uttalelser:

– Vi oppfatter at det er en misforståelse når det gjelder myndighetenes rolle som ligger til grunn for uttalelsene her. Det er en klar rolle- og ansvarsfordeling i rammeverket for petroleumsvirksomheten. Myndighetene etablerer og vedlikeholder rammeverket. Selskapene har det fulle ansvaret for at den operasjonelle aktiviteten utføres i henhold til disse rammene.

– Rapporten fra Petroleumstilsynet peker ikke på noen forhold som handler om mangelfullt tidligfasearbeid eller dårlige prosjektgjennomføringsplaner. Det påpekes imidlertid svikt hos operatøren og rettighetshaverne i deler av oppfølgingen av planen, sier pressekontakt Ola Anders Skauby i Oljedirektoratet.

Publisert: