Varsler ny melding om helse og sikkerhet i oljebransjen: – Jeg blir selvfølgelig bekymret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varsler en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten. – Viktig at sikkerhetsregimet blir jevnlig forankret, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen starter nå arbeidet med en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i olje- og gassnæringen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Vi setter nå i gang arbeidet med en ny melding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. Vi har tenkt å legge den fram i 2023, og arbeidet er så vidt i gang i departementet, sier Torbjørn Røe Isaksen til E24.

Arbeids- og sosialministeren vil ha et større møte med relevante berørte parter, enten før eller etter sommeren.

Han sier at dagens regelverk er strengt og at det i det store og hele fungerer veldig bra, men erkjenner også at petroleumssektoren er risikoutsatt.

– Faren for ulykker er til stede. Konsekvensene av ulykker er også veldig alvorlige. Vi hadde akkurat på Stortinget en diskusjon om Kielland-ulykken, som er den store, traumatiske hendelsen i norsk oljehistorie, sier han.

– Dette betyr at regjeringen med jevne mellomrom burde levere en melding om dette. Situasjonen kan endre seg, og det er viktig at sikkerhetsregimet blir jevnlig forankret og diskutert i Stortinget, sier Isaksen.

– Blir selvfølgelig bekymret

I fjor skjedde det flere uheldige hendelser i olje- og gassbransjen. Blant disse var brannene i sentrale Equinor-anlegg på Tjeldbergodden og Melkøya i Hammerfest, noe Equinor-topp Irene Rummelhoff omtalte som totalt uakseptabelt.

– I det store bildet har Norge fortsatt et godt HMS-regime og et høyt sikkerhetsnivå på sokkelen. Men jeg blir selvfølgelig bekymret når både tillitsvalgte og selskapene selv er bekymret, sier Isaksen.

– For eksempel er jeg bekymret for at runder etter oljeprisfallet og interne prosesser kan ha ført til svakere sikkerhetsregimer. Her snakker vi sikkerhet på marginen, men hvis man svikter på marginen så kan det ha enorme konsekvenser, sier han.

Fagforeningene Industri Energi og Safe har uttrykt uro for at kostnadskuttene i bransjen kan ha gått ut over sikkerheten. Equinor-sjef Anders Opedal har tidligere sagt at han forstår bekymringene.

Den forrige meldingen om sikkerhet i oljebransjen ble lagt frem i Stavanger i 2018 av daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Meldingen ble varslet høsten 2016, etter flere hendelser på kort tid.

Blant disse var en lekkasje på Stureterminalen, brann på Statfjord A og en hydrogenlekkasje fra oljeraffineriet Mongstad, der 600 ansatte ble evakuert og menneskeliv i verste fall kunne gått tapt. Regjeringen foreslo imidlertid ingen større endringer i HMS-regimet i forrige melding.

Insekter satte fyr på Melkøya-anlegget: Equinor-sjef Opedal tar kritikken fra tillitsvalgte på alvor

Ber Petroleumstilsynet bli strengere

Arbeids- og sosialministeren mener det er selskapene som skal ha ansvaret for helse, miljø og sikkerhet, men mener også at Petroleumstilsynet skal jobbe enda bedre.

– Vi skal ikke detaljstyre tilsynet, men vi har vært klare på at de i større grad bør ta i bruk hele spekteret sitt over reaksjoner, sier Isaksen.

– Vi ser for eksempel at Arbeidstilsynet i mye større grad bruker hele viften sin av forskjellige reaksjoner enn det Petroleumstilsynet gjør. Det betyr også at de har vært mye mer restriktive med å bruke de strengeste reaksjonene sine, som varsel om pålegg, pålegg tvangsmulkt, politianmeldelse og stansing, sier han.

– Vi mener de burde bruke flere pålegg, flere tvangsmulkter, og hvis sakene er alvorlige nok også gjøre dette til politisaker, sier statsråden.

Statsråden mener også at Petroleumstilsynet må gjøre mer for å sikre at selskapene holder ord. Tilsynet har oppdaget at selskaper sa de hadde fikset avvik, men at det ikke var gjort. Dette skal ha skjedd på Eni-feltet Goliat og Equinors LNG-anlegg i Hammerfest.

– Petroleumstilsynet må bli enda bedre på å følge opp avvik over tid. At man ikke bare oppdager avvik og ting som ikke er på stell, men også sørger for at selskapene har gode rutiner for å lukke avvikene, og at man følger opp og sjekker at avviket er lukket, sier Isaksen.

Petroleumstilsynets bruk av virkemidlerPtil slår alarm etter dramatisk utvikling: Rekordmange alvorlige hendelser i 2020Petroleumstilsynet: Bekymret for sikker drift på Equinors plattformer

Forventer ikke høy oljepris

Det internasjonale energibyrået (IEA) kom nylig med et nullutslippsscenario der oljeprisen faller til 24 dollar fatet i 2050. Dette er ingen fasit, men det illustrerer at en svært rask omstilling vil kunne ramme oljebransjens lønnsomhet. Bransjen har opplevd flere perioder med lav oljepris og kraftige kostnadskutt, blant annet i 2014-2016.

Statsråden er ikke enig med dem som vil sette en sluttdato for norsk oljebransje, men erkjenner at oljeprisene kan falle og gå true lønnsomheten. Det må ikke gå ut over sikkerheten, mener han.

– Denne etter min mening helt håpløse diskusjonen om en sluttdato for norsk olje og gass er egentlig overflødig. Vi går uansett inn i en tid hvor det er mindre ressurser tilgjengelig. Vi kan på ingen måte forvente en høy oljepris de neste tiårene, sier Isaksen.

– Vi må se på hvordan vi kan opprettholde et strengt sikkerhetsregime også i en bransje hvor vi kan se større svingninger og trangere marginer, sier han.

– Regjeringen må rydde opp i EquinorPtil: Kontraktskrav og press på kostnader bidro til alvorlig hendelse på Equinor-riggMener Petroleumstilsynet bør granskes etter ny oljesmell for EquinorPtil: Kontraktskrav og press på kostnader bidro til alvorlig hendelse på Equinor-riggEquinor-topp etter intern branngransking: – Helt uakseptabeltTjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorligTilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipet
Publisert: