Ufør mistet strømmen: NAV foreslo lån av grill

Den uføretrygdede mannen får ikke dekket strømregningen: NAV rådet ham til å låne en grill og drikke vann fra springen de nærmeste sommerdagene.

STRØMLØS: Ett av forslagene NAV kom med i vedtaket var at mannen kunne anskaffe eller låne en grill for å lage mat.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Strømmen ble stengt tirsdag, dagen etter kom avslaget fra NAV Indre Østfold. Han fikk 600 kroner i nødhjelp, men ingen støtte til strømutgifter.

– Jeg holdt på å dette av stolen da jeg så begrunnelsen, sier mannen til VG.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener avslaget er ulovlig og etisk uforsvarlig.

– Slik skal ikke noe menneske som har med offentlige myndigheter å gjøre, finne seg i å bli behandlet og tiltalt, sier den tidligere rektoren ved Universitetet i Bergen.

NAV beklager

Men vedtaket er ekte, det bekrefter og beklager leder ved NAV Indre Østfold Rikke Haagensen i en epost til VG.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretakelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut.

Her er formuleringene i vedtaket som har skapt storm i sosiale medier:

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skriver NAV.

Saksbehandleren påpeker at det er muligheter for å grille mat ute nå.

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet», skriver NAV.

Den NAV-ansatte har sjekket finn.no og funnet at flere griller gis bort i nærheten.

«Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov av kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommerdagene», skriver NAV.

Hadde 60 kroner på konto

– Den ordlyden tok knekken på meg, sier mannen som fikk avslaget.

Han var selvstendig næringsdrivende med egne firma før skilsmissen i 2011. Året etter fikk han lungekreft og har fjernet den ene lungen.

De siste ti årene har han hatt ulike jobber. I mars i fjor fikk han innvilget 50 prosent uføretrygd. Noen måneder senere fikk han hjerteinfarkt og blodpropp.

Ett år senere ble han helt uføretrygdet.

– Jeg har slitt med gammel leverandørgjeld og kassakreditt. Hadde det ikke vært for etterslepet, vlle jeg klart meg ganske greit, sier mannen.

Men i forrige uke hadde han bare 60 kroner på kontoen.

Har ikke varmt vann eller tv

NAV innvilget 600 kroner i nødhjelp i ti dager, men avslo å dekke strømmen. Mannen må betale 9000 kroner, for å få strømmen gjenåpnet.

«Kanskje har du også bekjente som du kan låne penger av fram til du får din uføretrygd utbetalt igjen, slik at eventuelt kan betale strømrestansen», skriver NAV.

– Det er jo ganske absurd. Skal jeg greie meg gjennom gjeldsforhandlinger, må jeg bare unngå å låne av venner og kjente, sier mannen.

Han fikk nylig gjeldsrådgiver som skal hjelpe ham økonomisk på fote igjen.

Mannen sier han søkte om engangsstønad for å komme over kneika.

– Hvis jeg hadde blitt kvitt gjelden og blitt kvitt det som er prekært - som akkurat nå er strømmen, kan jeg leve et ålreit og anstendig liv på uføretrygd.

– Føler du at du ble møtt på en respektfull måte?

– Det var forferdelig. Du føler deg ikke særlig stor, når du først går på NAV og spør om litt hjelp. Jeg har aldri fått noe før og har tross alt jobbet i 40 år.

Han forteller at uføretrygden kommer torsdag. Enn så lenge er han uten strøm.

– Maten i kjøleskap og fryser er bare å kaste. Ikke har jeg varmt vann eller tv, jeg får ikke ladet telefonen en gang. Og ikke har jeg grill.

Jussprofessor: - Vedtakets begrunnelse helt uakseptabel

Professor emeritus i juss Jan Fridthjof Bernt minner om at sosialtjenesteloven bygger på prinsippet om å gi nødvendig hjelp til forsvarlige levevilkår.

– I dette tilfellet ligger ulovligheten i at man legger seg langt under det som er et forsvarlig minimumsnivå for hjelp og ytelser, ved å vise til at søker må improvisere ved å låne grill og lage mat ute når strømmen skrus av, sier professoren.

Bernt legger til at det følger av god forvaltningsskikk at folk har rett til å forvente å bli møtt med respekt og verdighet av NAV, når de havner i en situasjon der de ikke kan leve som normalt.

– Vedtakets begrunnelse er helt uakseptabel. Det som sies, er i realiteten at så lenge du nær sagt ikke sulter eller fryser i hjel, har vi ingen forpliktelser overfor deg. Det er ikke slik mennesker i en vanskelig livssituasjon skal behandles.

Jan Fridthjof Bernt reagerer også på ordbruken i svaret fra NAV.

– Tonen er veldig provoserende og skarp overfor denne personen. De bruker en veldig tøff form og synes å ta sikte på å gi vedkommende en lærepenge, sier Bernt.

– Uverdig behandling

AAP-aksjonen la ut vedtaket på Facebook i anonymisert form. Lederen mener at måten som syke og arbeidsuføre blir behandlet på, er under enhver kritikk.

– Dette NAV-kontoret burde skamme seg, sier aksjonsleder Elisabeth Thoresen.

AAP-aksjonen kjemper for endringer i regelverket om arbeidsavklaringspenger, men debatterer også tema som sykemelding, NAV-oppfølging og uføretrygd.

Hva hun i dette tilfellet anser som et ulovlig overtramp, mener hun er ett av mange.

– Slik uverdig behandling av mennesker skulle ikke vært mulig og forteller oss alt om hvilket verdisyn vi blir møtt med, sier Elisabeth Thoresen.

Leder i NAV Indre Østfold Rikke Haagesen skriver til VG:

«Vi ble søndag kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra NAV er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et NAV-kontor.»

Publisert: