Japanere sultne på mer norsk olje

Sju selskaper har søkt om utvinningstillatelse i den 25. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Med nesten ti prosent eierandel har Idemitsu sin største produksjon fra Snorre-feltet i Nordsjøen. Her er Equinor operatør.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Da fristen for å søke gikk ut den 23. februar hadde sju selskaper søkt. I konsesjonsrunden ble 136 blokker eller deler av blokker lyst ut.

Av disse er 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet.

– I denne runden er de utlyste blokkene stort sett i umodne områder. Vi ser at store og mellomstore selskaper med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike område har søkt, sier teknologidirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Mindre selskaper

Les også

Equinor stenger ned oljefelt

Grønt areal er områder som er åpnet og tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser (gult areal er åpnet areal som nå ikke er tilgjengelig for tildeling av utvinningstillatelser). Arealet innenfor de røde linjene er TFO-området. Grønt areal utenfor TFO-området kan inkluderes i nummererte runder Foto: Norskpetroleum.no

Blant søkerne finner vi blant andre Idemitsu Petroleum Norge AS. Selskapet har vært til stede i Norge siden 1989, men er partner i ti produksjonslisenser og mer enn 20 letelisenser på norsk sokkel.

Selskapet har norsk hovedkontor i Oslo og teller vel 60 medarbeidere. Idemitsu er et av Japans største energiselskaper og har rundt 13 000 ansatte totalt.

Stavanger-selskap med i kampen

En annen av de mindre oljeaktørene som nå rigger seg for oljeleting er Ineos E&P. Selskapet holder til langs sjøkanten i Kalhammeren i Stavanger. Selskapet overtok danske Dongs olje- og gassvirksomhet i Norge i 2017 og kom seg på den måten inn som aktør i Norge.

Ineos er det tredje største kjemiske selskapet i verden og hadde sitt utspring fra BPs kjemiske virksomhet i Antwerpen i 1998 som da ble utskilt fra BPs øvrige virksomhet.

Ineos overtok i 2007 og 2008 den petrokjemiske industrien på Rafnes i Bamble og Herøya som var eid av henholdsvis Borealis og Norsk Hydro. Selskapets olje- og gassvirskomhet har rundt 60 ansatte.

Les også

Kritisk til statens finte mot nordsjødykkere

– Skaper verdier

– Leteaktivitet i umodne områder gir staten som grunneier mer kunnskap om ressurspotensialet. Det gjør også at eventuelle ressurser i området kan påvises og skape verdier for fellesskapet. Vi vil nå gå i gang med å behandle søknadene fra de sju selskapene, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Her er søkerne som har søkt om utvinningstillatelse, alene eller sammen med andre:

A/S Norske Shell

  • Equinor Energy AS
  • Idemitsu Petroleum Norge AS
  • Ineos E&P Norge AS
  • Lundin Norway AS
  • OMV (Norge) AS
  • Vår Energi AS

Nå starter Oljedirektoratet arbeidet med å evaluere søknadene. Selskap som får utvinningsløyve må ha teknisk ekspertise og god geologisk forståing. Det blir også lagt vekt på finansiell styrke og erfaring.

Olje- og energidepartementet tar sikte på tildeling før sommeren 2021.

Publisert: