Tilsyn bekymret for sveisefeil og utmatting: Fant flere avvik på Johan Castberg-skipet

Petroleumstilsynet er bekymret for kvaliteten på produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet etter sveisefeil og designutfordringer. Feilene blir fikset før skroget forlater verftet i Singapore, svarer Equinor.

Illustrasjon av produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I februar gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) et tilsyn knyttet til produksjon av skrog og utstyr til Equinors produksjonsskip Johan Castberg.

Tilsynet var varslet i oktober i fjor og skjedde via Microsoft Teams.

I tilsynsrapporten påpeker tilsynet tre avvik knyttet til produksjonsskipet:

  • Det er ikke dokumentert at bruken av skipet vil samsvare med designforutsetningene, mener tilsynet
  • Mangelfull fabrikasjonskvalitet: Tilsynet sier at Johan Castberg «ventes å inneha mer sveisefeil enn andre tilsvarende innretninger», tross ekstra undersøkelser
  • Det er ikke dokumentert at skipet kan motstå de påkjenningene (utmatting) det vil bli utsatt for i Barentshavet, og tilsynet frykter større reparasjonsbehov enn det som er normalt

Tidligere mandag la Equinor frem resultatene av en intern gransking av sveisefeilene ved produksjonsskipet. Der erkjente selskapet at det burde ha avdekket omfanget av feilene tidligere.

Intern Equinor-gransking av Johan Castberg-skipet: – Burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere

Vil fikse feilene

– Det har vært flere feil enn det man kunne forvente, sier Equinor-talskvinne Sissel Rinde til E24.

Rinde er påtroppende informasjonsdirektør i Equinor. Hun sier at feilene på produksjonsskipet vil bli fikset før det seiler til Norge, og at det vil bli dokumentert overfor Ptil at forutsetningene er tilfredsstilt.

– Både Equinor og Ptil har et felles mål om at produksjonsskipet skal være sikkert og at det skal være en trygg arbeidsplass. Skroget til Johan Castberg kommer ikke til å forlate verftet før skroget er fullført på tilfredsstillende måte, slik at det tilfredsstiller alle krav og designforutsetninger, sier Rinde.

I sin rapport etterlyser Ptil dokumentasjon på at anbefalinger er fulgt og at designet er slik det skal være. Det vil de få, ifølge Equinor.

– Vi ser at vi kunne dokumentert bedre at skipet skal være i samsvar med designforutsetningene som er lagt til grunn før skipet forlater Singapore. Vi vil overlevere den nødvendige dokumentasjonen på dette til Petroleumstilsynet, sier Rinde.

Equinor peker på DNV GL for Castberg-feil

– Er eller vil bli reparert

Ptil er bekymret for mangelfull fabrikasjonskvalitet. «Selv om det er utført omfattende ekstra ultralydundersøkelser (UTXC) forventes Johan Castberg å inneha mer sveisefeil enn andre tilsvarende innretninger», skriver tilsynet.

– Hva svarer dere?

– Her har det vært en høyere feilrate enn det som er normalt i første del av byggefasen, men vi avdekket det, sier Rinde.

Hun sier at alle utmattingskritiske områder først er dekket 100 prosent av såkalt «nondestruktiv testing» og så 100 prosent kryssjekket.

– Alle defekter er eller vil bli reparert før skipet forlater Singapore, sier Rinde.

– Dette avviket ser for oss ut til å være basert på antatt kvalitet på skipet. Men feilrettingen pågår fortsatt, og dokumentasjonen er ikke ferdigstilt. Vi mener Ptils antagelser om at skipet har flere sveisefeil enn tilsvarende innretninger ikke vil være gjeldende når dette arbeidet er ferdigstilt, sier Rinde.

Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

Mener skipet vil tåle utmatting

Petroleumstilsynet er også bekymret for om Castberg-skipet vil tåle de påkjenningene det vil møte i Barentshavet.

Ifølge tilsynet har Equinor brukt bruddmekaniske analyser for å begrense omfanget av kryssjekking av sveiser. Ptil frykter «et større reparasjonsbehov i de angitte områder enn hva som er normalt for tilsvarende innretninge».

– Vårt mål er at Castberg-skipet skal ha samme kvalitet og teknisk tilstand som tilsvarende innretninger. Derfor mener vi at det ikke er behov for en særskilt driftsoppfølging ut over det som er vanlig praksis, sier Rinde.

Når det nærmer seg driftsstart vil Equinor vurdere på nytt om det eventuelt er behov for tettere vedlikeholdsintervaller. Men ifølge Rinde skal skipet være i tilfredsstillende teknisk tilstand før det forlater verftet i Singapore.

– Vi mener at Johan Castberg-skipet har et robust design som kan møte de utmattingskravene som foreligger for innretninger som skal brukes i Barentshavet, sier hun.

Bellona med varselbrev til statsråden: Frykter skandale på Castberg-feltet

– Designfeil og sveisefeil

Seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona.

Miljøstiftelsen Bellona skrev i fjor flere brev til regjeringen med bekymring for tilstanden på produksjonsskipet. Seniorrådgiver Eivind Berstad i Bellona mener at det fortsatt er store utfordringer i Castberg-prosjektet.

– Dette tilsynet avdekker at skipet ikke vil tåle den utmattingen det vil stå overfor i Barentshavet, og at det har både designfeil og sveisefeil, sier Berstad til E24.

– Vi tror det er underkommunisert hvor alvorlig og omfattende feilene er, og at det er lite trolig at driftsoppstarten blir mindre enn halvannet år forsinket. Man kan også forvente en vesentlig kostnadsoverskridelse, sier han.

Equinor har oppgitt at eventuelle ekstrakostnader knyttet til sveisefeil i utgangspunktet skal dekkes av verftet som bygger skipet.

– Vi har en forventning om at kostnadsøkningen vil bli betydelig større i kommende statsbudsjetter enn det som ble kommunisert i 2021-budsjettet, sier Berstad.

I statsbudsjettet for 2021 (side 149) ble det opplyst at Johan Castberg-utbyggingen hadde sprukket med 3,36 milliarder kroner fra året før. Utbyggingen er nå ventet å koste 53,4 milliarder kroner.

– Equinor sier alt vil bli fikset før avreise?

– Det skulle bare mangle. Vi forventer at det vil være et stort press på at skipet skal seile i tide, og at vesentlig arbeid kommer til å gjenstå når skroget kommer til Norge. Så det er mulig at kostnadene ikke blir bokført før skroget har vært innom verftet i Norge, sier Bellona-rådgiveren.

Bellona-Hauge om Castberg: Frykter alvorlige konstruksjonsfeilEquinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbareEquinor om Castberg-sveisere: - Har ikke levert godt nokEquinor inn på teppet: Spesielt to negative forhold er avdekket under byggingen av Castberg-skipetTilsyn gransker Castberg-utbyggingen: – Fortsatt et robust og godt prosjekt
Publisert: