Skoleopptak på SMS

I år vil ungdommer som søker seg inn på videregående skole i Rogaland kunne få beskjed om opptaket på mobilen.