Komlemiddagen avgjorde Rosenberg-kjøp

Under en bedre komlemiddag overbeviste Ole Melberg lokaleinvestorer om at Rosenberg kunne være et godt kjøp.