- Vi ble avlyttet under streiken

_ Jeg er overbevist om at vi har blitt avlyttet flere ganger understreiker, spesielt under den store og bitre konflikten i 1996, sierførste nestleder i Oljearbeidernes Felleorganisasjon (OFS), BjørnTjessem.