Handel og Kontor støtter nytt storforbund

Landsmøtet i Handel og Kontor går enstemmig inn for å gå med i et nytt storforbund sammen med fire andre i LO og et fra YS.