Asbest-alarm på Snøhvit-anlegget

Det er oppdaget asbest i midlertidige pakninger på prosessanlegget på Melkøya. Statoil og Aker Kværner har stanset alt arbeid i området der det farlige stoffet ble funnet.