Milliarder i nytt felt ved Gullfaks

I sommer pågår arbeidet for å bygge ut småfeltene Rimfaks og Skinfaks, som begge får undervannsanlegg knyttet til Gullfaks C-plattformen.